Zmiany w Polskim Bonie Turystycznym

Pojawiła się możliwość skorzystania z Bonu Turystycznego bez noclegu. Warunkiem realizacji płatności Bonem Turystycznym będzie skorzystanie z minimum dwóch usług turystycznych. Nowelizacja ustawy zawiera zmiany w zasadach korzystania z Polskiego Boniu Turystycznego. Ma ona zwiększyć efektywność programu i objąć wsparciem większą grupę przedsiębiorców rejestrujących się w bazie podmiotów przyjmujących płatności bonami. W pierwszym etapie działania programu świadczenie dotyczyło noclegów w obiektach turystycznych oraz imprez turystycznych z minimum […]