Ruszył nabór w programie ogłoszonym przez PARP „Dotacje na kapitał obrotowy”.
To program skierowany do średnich firm dotkniętych COVID-19.
Program jest skierowany wyłącznie do firm średniej wielkości, które w wyniku pandemii COVID-19
znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i ich obroty spadły o min. 30 %.
Uzyskane środki można przeznaczyć na bieżącą działalność firmy.
Wnioski można składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r.
Środki z tego programu pochodzą z Funduszy Europejskich:
500 milionów złotych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – dla firm z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
2 miliardy złotych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – dla firm z pozostałych województw, przy czym kwota 400 mln zł została wydzielona dla firm z województwa mazowieckiego.
Dofinansowanie wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych.
W pliku pdf załączamy komunikat prasowy: upload/komunikat_prasowy.pdf 
Więcej informacji: www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy .