Nordic-Walking-w-Krainie-Lessowych-Wąwozów

Karczmiska

Wieś położona w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego w dolinie rzeki Chodelki. Lasy sosnowe na wydmach podnoszą walory zdrowotne klimatu i zachęcają do grzybobrania. Turystów przyciąga Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa, jedyna taka na Lubelszczyźnie oraz dogodne warunki do uprawiania turystyki aktywnej, wycieczek pieszych, rowerowych i spływów.

Rower na tle Sanatorium Książę Józef

Lasy rosnące na wydmach (z przewagą sosen) podnoszą wartość zdrowotną tutejszego klimatu. Okolica stwarza dobre warunki do uprawiania turystyki aktywnej i ekoturystyki w tym wędrówek pieszych, rowerowych, wycieczek samochodowych, kolejką wąskotorową, oraz grzybobrania.

Atrakcje:

• Grodzisko w Chodliku zwane „Troją Północy

• Cmentarzysko kurhanowe w Chodliku

• Dwór Wesslów

• Muzeum Kolejnictwa na stacji w Karczmiskach

• Kapliczka „Zjawienie”

• Klasycystyczny Kościół parafialny z XIX w. w Karczmiskach p. w. Św. Wawrzyńca.

• XVIII-wieczna drewniana dzwonnica przy Kościele w Karczmiskach.

• Zespół dworsko – parkowy z XIX w. w tym: dwór, rządcówka (obecnie budynek mieszkalny), dawny spichlerz (obecnie urząd gminy), dawna stajnia (obecnie umiejscowione są w nim lokale handlowe).

• Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Karczmiskach z XIX w.- dawniej siedziba Urzędu Gminy

• Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa

• Pomniki przyrody: Dąb Władek z Zagrzęby, Platan klonolistny, Grab pospolity

Herb Gminy Karczmiska

Strona miasta:
www.karczmiska.pl