Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” dzięki wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego”.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
• Przygotowanie założeń i procedury certyfikacyjnej w ramach Systemu certyfikacji usług i produktów Krainy Lessowych Wąwozów
• Przygotowanie do działania Komisji Certyfikacyjnej
• 3 szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców – uczestników Systemu certyfikacji
• Przeprowadzenie pilotażowego procesu certyfikacji u min. 40 wnioskodawców
Efektem dotychczasowych prac jest przygotowanie procedur oraz zasad certyfikacji usług oraz produktów Krainy Lessowych Wąwozów w następujących obszarach:
• Usługi noclegowe, w tym agroturystyka i turystyka na obszarach wiejskich
• Usługi gastronomiczne
• Produkty żywnościowe
• Produkty rzemieślnicze i artystyczne
• Atrakcje turystyczne

Kolejnym etapem jest przygotowanie działań Komisji Certyfikacyjnej. Każdy z członków Komisji Certyfikacyjne powinien:
1. Posiadać wiedzę z zakresu:
o budowy i rozwoju produktów turystycznych, w tym w zakresie prowadzenia obiektów noclegowych, gastronomicznych oraz atrakcji turystycznych,
o budowy i rozwoju szlaków kulinarnych, strategii i programów turystyki kulinarnej, enoturystyki etc., projektów dotyczących dziedzictwa kulinarnego i produktów,
o dziedzictwa kulturowego Krainy Lessowych Wąwozów
o wytycznych związanych z prowadzeniem działalności w kategoriach podlegających certyfikacji
o preferowanej jakości poszczególnych produktów i usług,
o specyfiki Krainy Lessowych Wąwozów oraz specyfiki jej oferty turystycznej
2. Przejść szkolenie z zakresu wiedzy o certyfikacji, w tym: celów, założeń i kryteriów certyfikacji tym samym uzyskując uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach Komisji Certyfikacyjnej proszone są o przesłanie zgłoszeń na adres info@kraina.org.pl. Wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani o terminie szkoleń warunkujących uczestnictwo w pracach Komisji.

Dodaj komentarz