PolskiEnglishDeutschРусский
PolskiEnglishDeutschРусский

Konferencja podsumowująca projekt „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego”.

Czas na podsumowanie projektu „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego”.

W dniu 29 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja podsumowująca działania zrealizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego”. Projekt dofinansowany był przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
W konferencji wzięło udział ponad 50 osób. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, Polskich Marek Turystycznych oraz branży turystycznej z terenu Krainy Lessowych Wąwozów oraz całej Polski.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:
• Przygotowanie założeń i procedury certyfikacyjnej w ramach Systemu certyfikacji usług i produktów Krainy Lessowych Wąwozów
• Przygotowanie do działania Komisji Certyfikacyjnej
• Przeprowadzenie 3 szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców – uczestników Systemu certyfikacji
• Przeprowadzenie pilotażowego procesu certyfikacji u min. 40 wnioskodawców
• Przeprowadzenie działań komunikacyjnych dotyczących realizacji projektu certyfikacji obiektów/usług/atrakcji/produktów

Dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” zaprezentował przebieg realizacji zadania związany z pracami nad opracowaniem założeń do systemu certyfikacji, w tym regulaminu certyfikacji, kryteriów ocen dla poszczególnych kategorii. Ważnym elementem projektu było przygotowanie Zespołu Certyfikującego. Zrealizowane szkolenia teoretyczne poparte warsztatami w konkretnych obiektach a także wiedza członków Zespołu z zakresu potencjału Krainy Lessowych Wąwozów pozwoliły na wyłonienie 11 osób kompetentnych do przeprowadzania certyfikacji obiektów w następujących kategoriach:
• Obiekty noclegowe, w tym obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki
• Obiekty gastronomiczne
• Atrakcje turystyczne
• Produkty rzemieślnicze
• Produkty spożywcze

Ważnym elementem projektu były szkolenia dla potencjalnych uczestników systemu certyfikacji. Szkolenia obejmowały zagadnienia związane z jakością usług, w tym wymaganiami związanymi z infrastrukturą ale także z profesjonalną obsługą gości. Ważnym elementem procesu edukacji była kwestia współpracy w ramach marki Kraina Lessowych Wąwozów.

Następnie członkowie Komisji certyfikacyjnych podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z przebiegiem certyfikacji oraz spełnieniem kryteriów certyfikacyjnych przez certyfikowane podmioty.
Pani Anna Świątek przedstawiła zagadnienia związane z certyfikacją atrakcji turystycznych, Pani Monika Samoń – Drzewicka w obiektach noclegowych a Pani Urszula Mirosław w obiektach gastronomicznych.
Pan Bogdan Kasperek Przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – zarządca Polskiej Marki Turystycznej – Śląsk Cieszyński stwierdził, że działania zrealizowane w ramach projektu są inspiracją dla innych marek obszarowych i niewątpliwie powinny być implementowane po dostosowaniu do specyfiki danego regionu.

Pan Jacek Andrzej Kwiatkowski zaprezentował wykład pt. „Certyfikacja i co dalej… czyli wykorzystanie certyfikacji do promocji obszaru turystycznego oraz certyfikowanych podmiotów i usług”. Przesłaniem jego prezentacji było stwierdzenie, że zrealizowane działania to tylko część drogi zmierzającej do promocji Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów. Zaprezentował dalsze działania, które powinny być realizowane w najbliższym czasie.

Na zakończenie koordynator projektu – Dyrektor Biura LOT KLW Wiesław Czerniec podziękował wszystkim za ogromne zaangażowanie, dzięki któremu projekt zakończył się sukcesem. Dziękując za udział w konferencji podkreślił, że w przyszłym roku realizowane będą nowe przedsięwzięcia, do udziału w których już teraz zaprosił wszystkich, którzy chcą promować markę Kraina Lessowych Wąwozów.

 

Podziel się z innymi:

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on skype
Share on email

Dodaj nowy obiekt

Dodawanie obiektów chwilowo niemożliwe.

Logowanie