Najpiękniejsze Wąwozy Lessowe

Lessowe Wąwozy tworzą niepowtarzalny, malowniczy krajobraz Lubelszczyzny. Są nie tylko wizytówką Krainy Lessowych Wąwozów, ale też unikatem krajobrazowym w skali Europy, bowiem tworzą najgęstszą sieć wynoszącą nawet 10 km na 1km kw. Pokrywa lessowa to rezultat procesów geologicznych, które zaszły w okresie 30-15 tys. lat temu. Less sprzyjał tworzeniu i rozwojowi wąwozów ze względu na swą strukturę i właściwości absorbcyjne. Urokliwe wąwozy można zwiedzać o każdej porze roku, bo zarówno wiosną, latem, jesienią i zimą mają dla turystów odmienną szatę roślinną i inne walory przyrodnicze. Istnieją dwa typy wąwozów. Naturalne lub dolinne, zwane też „dołami”, które są efektem procesów zachodzących w naturze oraz głębocznice, powstałe w wyniku ingerencji człowieka i wcinania się wód gruntowych na stokach. Piękne wąwozy są zlokalizowane nie tylko w okolicach Kazimierza Dolnego (Korzeniowy Dół, Norowy Dół, Plebanka, Granicznik, Czerniawy, Wąwóz Małachowskiego), ale równie urokliwe są w Nałęczowie (Wąwóz Głowackiego) w okolicach Wąwolnicy (Wąwóz Lipinki w Mareczkach) Wojciechowa (Wąwóz Lipcyk w Nowym Gaju) czy Pożoga, Skowieszyna, Lasu Stockiego oraz na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.

Najpiękniejsze Wąwozy: