W dniu 30 czerwca 2021 roku, w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli z siedzibą w Ratuszu odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej “Kraina Lessowych Wąwozów”. Otwarcia zebrania dokonał Pan Wiesław Czerniec – Dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów. Zebraniu przewodniczyła Pani Katarzyna Siwiec.
Zebranie było poświęcone m.in. przedstawieniu sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności za ubiegły rok. Opinię Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu w 2020 roku zaprezentował Pan Łukasz Falba ze stanicy „Lessowa Pięciolinia Turystyczna” w Kęble. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe zostało jednogłośnie przyjęte.
Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej “Kraina Lessowych Wąwozów” uzyskał absolutorium. Przedstawiono także plan działalności na rok 2021 oraz budżet, które zostały zaakceptowane przyjętą uchwałą.

Walne zebranie stwarza okazję do dyskusji na temat przyszłości Organizacji, kierunków jej działalności oraz oceny zrealizowanych działań. Uczestnicy Walnego Zebrania zwracali szczególną uwagę na współpracę pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami oraz Samorządami na szczeblu Gminnym.
Dziękujemy bardzo za obecność.

Dodaj komentarz