W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa zostały odwołane lub przełożone na inny termin targi turystyczne odbywające się w ramach Kampanii „Odpoczywaj na wsi”.


Jednocześnie obowiązujące przepisy mające na celu zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronowirusa spowodowały pozostanie w domach wielu ludzi, którzy spędzają ogrom czasu przed swoimi komputerami.
W związku z powyższym Polska Federacja Turystyki Wiejskiej przystępuje do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualnych  targów”.  
Na stronie www.odpoczywajnawsi.pl  zaprosimy turystów do odwiedzenia wirtualnego stoiska „Odpoczywaj na wsi”, gdzie będzie mógł pobrać materiały promocyjne, obejrzeć filmy promujące ofertę turystyczną polskiej wsi, obejrzeć pracę twórców ludowych lub skorzystać z materiałów doradczych i informacyjnych.

Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o nadsyłanie materiałów, które zostaną zamieszczone w wirtualnym stoisku  na adres odpoczywajnawsi@agroturystyka.pl.
W szczególności prosimy o przesyłanie folderów, map  w wersji pdf przedstawiających zarówno ofertę regionów jak i poszczególnych kwater, filmów i prezentacji twórczości polskiej wsi oraz innych materiałów do pobrania lub obejrzenia przez potencjalnego turystę.
Warunkiem publikacji materiału będzie przesłanie oświadczenia o prawach do danego materiału.


Zapraszamy do wspólnego tworzenia wirtualnego stoiska „Odpoczywaj na wsi”