• Akademia Lesslandia

Najciekawsze atrakcje turystyczne dla dzieci i młodzieży, Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Lessowych Wąwozów" zgromadziła pod wspólnym szyldem Akademia Lesslandia. Misją tego przedsięwzięcia jest zaspokojenie dziecięcej ciekawości świata przez zabawę, różne formy aktywności fizycznej i oddziaływanie na wszystkie zmysły. Niecodzienne zabytki i muzea, parki edukacyjne oraz pracownie rzemieślnicze i izby regionalne z bogatą ofertą warsztatową, pozwalają na zapoznanie się z osobliwościami przyrody, historią i tradycjami regionu oraz z życiem codziennym mieszkańców.  Niemal wszystkie obiekty działające w ramach Akademii posiadają Certyfikat Polskiej Marki Turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów, co gwarantuje najwyższą jakość usług.

                                                                            


Oferta Akademii Lesslandia

Oferta Akademii, przygotowana przez doświadczonych metodyków, pozwala uczniom szkół podstawowych zrealizować podstawę programową z różnych przedmiotów. Proponowane zajęcia edukacyjne, integracyjne oraz sportowo – rekreacyjne dają dzieciom możliwość zdobycia wiedzy i doświadczeń poza murami szkoły. Działające tu atrakcje pozwalają w naturalnych warunkach odbyć lekcje przyrody, geologii, historii, ekologii, rękodzieła, geografii, zoologii i wiele innych. Zajęcia przygotowane w ramach Akademii Lesslandia, charakteryzuje wysoka wartość dydaktyczna, a nauka prowadzona jest nowoczesnymi, aktywizującymi metodami. Rolę nauczycieli przejmują tu profesjonalni przewodnicy, artyści, rzemieślnicy, czy też specjaliści z różnych dziedzin, którzy swoją pasją chętnie dzielą się z najmłodszymi. Dzieci są angażowane do różnych zadań, uczą się posługiwać specjalistycznymi przyrządami i narzędziami, dzięki czemu wiele zagadnień poznają od strony praktycznej. Rolą obiektów skupionych wokół Akademii jest przekazywanie wiedzy jaką wymienia podstawa programowa w sposób motywujący i ciekawy. W programach zajęć ważną część zajmuje ruch na świeżym powietrzu, a także zajęcia integrujące grupę. Bogaty wachlarz wycieczek terenowych, umożliwia wykorzystanie w praktyce wiedzy zawartej w szkolnych podręcznikach.

Podmioty Akademii Lesslandia Są to obiekty turystyczne, w których zajęcia prowadzone są przez pasjonatów, przekazujących swoją wiedzę w sposób interesujący, często w formie ciekawostek, anegdot i legend. Aktywności odbywają się w naturalnych dla danej tematyki miejscach – warsztatach rzemieślniczych, pracowniach artystycznych, muzeach, lasach, parkach, a nawet i w samych lessowych wąwozach. 

                                       

 

Propozycje Wycieczek:

 

Zapoznaj się z folderem Akademii Lesslandia: