Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” realizuje projekt pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów" dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

Jednym z celów projektu jest rozbudowanie istniejącej już bazy obiektów certyfikowanych, które zapewnią turystom najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług turystycznych. Działania z 2023 roku są kontynuacją projektów:

  • „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez rozwój systemu Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” dofinansowanego w 2022 r. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  • „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego” dofinansowanego w 2021 roku ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona kolejna edycja certyfikacji. Podczas niej Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Lessowych Wąwozów" przyzna w sumie 10 certyfikatów dla: obiektów noclegowych, obiektów turystyki wiejskiej i agroturystyki, lokali gastronomicznych, produktów spożywczych i rzemieślniczych i atrakcji turystycznych. Dzięki systemowi certyfikacji turyści mają poczucie gwarancji jakości produktów i usług opatrzonych certyfikatem oraz wyjątkowości wybranych produktów i powiązania ich z regionem. Proces ten przyczynia się do większego poczucia bezpieczeństwa przy wyborze destynacji, usług i produktów.

Certyfikacja zostanie przeprowadzona przez Komisje Certyfikujące wyłaniane każdorazowo spośród członków Zespołu Certyfikatorów. Zorganizowany zostanie cykl wizyt i ocen świadczonych usług i oferowanych produktów oraz finalnie nadanie certyfikatów. Efektem projektu będzie promocja i wzmocnienie marki turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów i zwiększenie ruchu turystycznego w regionie oraz aktywizacja społeczności lokalnych na terenie Krainy Lessowych Wąwozów.

Zadanie publiczne pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0042/1874/UDOT/DT/BP z dnia 2.06.2023 rW 2022 roku Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” zrealizowała projekt pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez rozwój systemu Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

Celem projektu było rozbudowanie istniejącej już bazy obiektów certyfikowanych, które zapewnią turystom najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług turystycznych. Działania z 2022 roku były kontynuacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego” dofinansowanego w 2021 roku ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W ramach projektu została przeprowadzona certyfikacja 20 obiektów noclegowych, obiektów turystyki wiejskiej i agroturystyki, lokali gastronomicznych, produktów spożywczych i rzemieślniczych oraz atrakcji turystycznych. Dzięki systemowi certyfikacji turyści mają poczucie gwarancji jakości produktów i usług opatrzonych certyfikatem oraz wyjątkowości wybranych produktów i powiązania ich z regionem. Proces ten przyczynia się do większego poczucia bezpieczeństwa przy wyborze destynacji, usług i produktów.

Certyfikacja została przeprowadzona przez Komisje Certyfikujące wyłaniane każdorazowo spośród członków Zespołu Certyfikatorów. Zorganizowany zostanie cykl wizyt i ocen świadczonych usług i oferowanych produktów oraz finalnie nadanie certyfikatów. Efektem projektu jest promocja i wzmocnienie marki turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów i zwiększenie ruchu turystycznego w regionie oraz aktywizacja społeczności lokalnych na terenie Krainy Lessowych Wąwozów.

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2022/0013/1874/UDOT/DT/BP z dnia 26 kwietnia 2022 r