plen

Realizowany projekt z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Realizacja projektu pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez rozwój systemu Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów ”

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” zrealizowała projekt pn. “Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez rozwój systemu Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów ”

Projekt zrealizowany w terminie kwiecień 2022 – grudzień 2022 był współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rodzaju zadania publicznego z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka Priorytet 3.-Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług.

Głównym celem projektu jest ciągła poprawa świadczonych usług i oferowanych produktów, profesjonalizacja kadr oraz wzmacnianie i podnoszenie spójności marki Kraina Lessowych Wąwozów.

W ramach realizacji projektu kontynuowana była certyfikacja usług i produktów Krainy Lessowych Wąwozów. Realizowane były również szkolenia w zakresie kreowania i rozwoju sieciowych produktów turystycznych oraz social mediów dla zcertyfikowanych podmiotów oferujących produkty i usługi na terenie Krainy Lessowych Wąwozów.

Zapraszamy do współpracy…Realizowany projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” otrzymała wsparcie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach rodzaju zadania publicznego z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka Priorytet 3. Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług pn. Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego”.

Projekt realizowany w terminie kwiecień 2021 – grudzień 2021. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii.

Głównym celem projektu była poprawa świadczonych usług i oferowanych produktów, profesjonalizacja kadr oraz wzmacnianie i podnoszenie spójności marki KLW.

W ramach realizacji projektu opracowana została procedura certyfikacyjna usług i produktów Krainy Lessowych Wąwozów, przeprowadzone zostało szkolenie dla członków Komisji Certyfikacyjnej wg opracowanych założeń, przygotowanie i realizacja 3 szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców – uczestników Systemu certyfikacji.