W dniach 6-8 sierpnia 2020 planowana jest organizacja 15. Międzynarodowych Zawodów Balonowych – Nałęczów 2020. Impreza zakorzeniona od lat w Nałęczowie w niewątpliwy sposób przyczynia się do promocji miejscowości.
Corocznie w czasie jej trwania do Nałęczowa przybywają rzesze turystów. Jednak warunkiem jej organizacji jest wsparcie przez branżę turystyczną z terenu Nałęczowa i okolic.

Oferując noclegi i (lub) wyżywienie dla załóg balonowych staniecie się Państwo Współorganizatorami imprezy.

Korzyści wynikające z takiej formy wsparcia:

  • Umieszczenie nazwy “Współorganizator” na wszystkich materiałach promocyjnych,
  • Umieszczanie logo na plakatach, oraz w formie elektronicznej na portalach FB I Instagramie,
  • Umieszczenie elementów reklamy wizualnej (roll-up, banery, flagi, balon reklamowy) na terenie rozgrywania zawodów
  • Informacja o Współorganizatorze w komunikatach spikera w trakcie zawodów
  • Możliwość umieszczenia 1 banera reklamowego wymiarach 80 x 80 cm na koszu balonu (na koszt własny),
  • 1 miejsce w koszu dla obiektu w trakcie imprezy za zakwaterowanie 4-osobowej ekipy w pokojach 2 osobowych w okresie od 6 do 9 sierpnia,
  • 1 miejsce w koszu dla obiektu w trakcie imprezy za wyżywienie (3 posiłki) dla 4 osobowej ekipy od kolacji w dn. 06 sierpnia do śniadania w dniu 9 sierpnia.

    Zwracamy się z prośbą o przesłanie do dnia 2 lipca 2020 r na adres info@kraina.org.pl deklaracji bezpłatnego zakwaterowania 4-osobowej ekipy w pokojach 2 osobowych w okresie od 6 do 9 sierpnia lub wyżywienie (3 posiłki) dla 4 osobowej ekipy od kolacji w dn. 06 sierpnia do śniadania w dniu 9 sierpnia.