Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Lessowych Wąwozów" ściśle współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Puławach i Ministerstwem Sportu i Turystyki, czego wynikiem są liczne darmowe publikacje. Wydawnictwa te są kolportowane w Centrum Informacji Turystycznej w Nałęczowie (ul. Lipowa 3), w obiektach na terenie całej Krainy Lessowych Wąwozów, a także na targach turystycznych odbywających się cyklicznie na terenie całej Polski. Wśród materiałów znajdą Państwo: mapy, informatory i inne publikacje o szerokiej tematyce.

Informator Turystyczny Kraina Lessowych Wąwozów (2023)

Publikacja została wydana w 2023 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Zadania publicznego pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” zgodnie z zawartą umową nr 2023/0042/1874/UDOT/DT/BP z dnia 2.06.2023 r.


Akademia Lesslandia (2023)


Publikacja została wydana w 2023 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Zadania publicznego pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” zgodnie z zawartą umową nr 2023/0042/1874/UDOT/DT/BP z dnia 2.06.2023 r.


Kraina Zdrowia (2023)

Publikacja została wydana w 2023 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Zadania publicznego pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” zgodnie z zawartą umową nr 2023/0042/1874/UDOT/DT/BP z dnia 2.06.2023 r.


Smaki Krainy Lessowych Wąwozów (2023)

Publikacja została wydana w 2023 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Zadania publicznego pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” zgodnie z zawartą umową nr 2023/0042/1874/UDOT/DT/BP z dnia 2.06.2023 r.


Najpiękniejsze Wąwozy Krainy Lessowych Wąwozów (2023)

           

Publikacja została wydana w 2023 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Zadania publicznego pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” zgodnie z zawartą umową nr 2023/0042/1874/UDOT/DT/BP z dnia 2.06.2023 r.


Mapa Kraina Lessowych Wąwozów (2023)


Certyfikowane obiekty i usługi Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów (2023)

Publikacja została wydana w 2023 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Zadania publicznego pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” zgodnie z zawartą umową nr 2023/0042/1874/UDOT/DT/BP z dnia 2.06.2023 r.


Szlaki Nordic Walking w Krainie Lessowych Wąwozów (2023)

(gminy: Janowiec, Końskowola, Puławy, Poniatowa)

 

Szlaki Nordic Walking w Krainie Lessowych Wąwozów (2023)

(gminy: Nałęczów, Wąwolnica, Wojciechów)

Publikacje zostały wydane w 2023 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Puławskiego w ramach realizacji zadania "Promocja tras Nordic Walking w Krainie Lessowych Wąwozów".


Mapa Akademia Lesslandia (2023)

                     

Publikacja została wydana w 2023 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Zadania publicznego pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” zgodnie z zawartą umową nr 2023/0042/1874/UDOT/DT/BP z dnia 2.06.2023 r.


Szlakiem Questów po Krainie Lessowych Wąwozów (2023)

 

Publikacja została wydana w 2023 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Puławskiego w ramach realizacji zadania "Szlakiem questów po Krainie Lessowych Wąwozów".


Szlak architektury Krainy Lessowych Wąwozów (2022)

Publikacja została wydana w 2022 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu puławskiego w ramach realizacji zadania "Szlak Architektury Krainy Lessowych Wąwozów".


Nałęczowski Szlak Literacki (2021)

Publikacja została wydana w 2021 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu puławskiego w ramach realizacji zadania "Nałęczowski Szlak Literacki".


Wąwozowe Atrakcje w Krainie Lessowych Wąwozów (2020)

Publikacja została wydana w 2020 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu puławskiego w ramach realizacji zadania "Wąwozowe atrakcje".


Informator Turystyczny Krainy Lessowych Wąwozów (2020)

Publikacja została wydana w 2020 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach realizacji zadania "Rozwój i promocja marki turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów".