1. Parkingi Kazimierz Dolny

ul. Krakowska 46 – parking bezpłatny

ul. Cmentarna 30 – parking bezpłatny

ul. Lubelska 52A – parking płatny

ul. Dr Tyszkiewicza 27 – parking płatny

ul. Zamkowa 6 – parking płatny

ul. Puławska 64 – parking płatny

2. Parkingi Wojciechów

Wojciechów 13 – obok kościoła parafialnego

Wojciechów 9 – obok Wieży Ariańskiej (gdzie znajduje się m.in. Muzeum Kowalstwa)

Wojciechów 153 – obok Kuźni

3. Parkingi Janowiec

ul. Kościelna 9/1

ul. Lubelska 22 – parking płatny

4. Parking Nałęczów

ul. Kolejowa (naprzeciwko przychodni zdrowia) – parking bezpłatny

ul. Poniatowskiego 29 – parking bezpłatny

ul. Bochotnica 3 (przy kościele parafialnym) – parking bezpłatny 

ul. Lipowa 3 (za urzędem gminy) – parking bezpłatny

ul. Chopina 1 – parking płatny

ul. Paderewskiego 14 – parking płatny

ul. Paderewskiego 1A – parking płatny

ul. 1 Maja 1 – parking płatny

ul. Lipowa 4 – parking płatny