Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą

Kontakt ul. Parkowa 13,
24-340 Józefów nad Wisłą
Gmina Józefów nad Wisłą
Miejscowość Józefów nad Wisłą
Telefon 81 828 50 78
e-mail gckjozefow@o2.pl

Opis obiektu: Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą

Mnogość inicjatyw podejmowanych przez Gminne Centrum Kultury świadczy o jego aktywności i zaangażowaniu. Centrum stara się, aby mieszkańcy gminy mogli w równym stopniu korzystać z organizowanych imprez czy projektów.

Gminne Centrum Kultury współpracuje także z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego. 

Lokalizacja

Józefów nad Wisłą
ul. Parkowa 13, 24-340 Józefów nad Wisłą
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.