Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu

Kontakt Plac Wolności 1,
24-123 Janowiec
Gmina Janowiec
Miejscowość Janowiec
Telefon 81 881 52 89
e-mail gokjanowiec@gmail.com

Opis obiektu: Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu prowadzi działalność kulturalną i oświatową. Prezentuje wystawy twórców ludowych i artystów związanych z Janowcem i okolicami. Do zadań ośrodka należy także edukacja kulturalna, zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

GOK Janowiec organizuje cykliczne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe m.in. Święto Wina na zamku w Janowcu oraz Festiwal Jazznowiec.

Przy GOK Janowiec działają koła zainteresowań (m.in. zajęcia taneczne) oraz sekcje sportowe.

Lokalizacja

Janowiec
Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.