Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

Kontakt Wojciechów 9,
24-204 Wojciechów
Gmina Wojciechów
Miejscowość Wojciechów
Telefon 81 517 72 10

Opis obiektu: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

Celem GOKu jest rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego; gromadzenie i dokumentowanie działań związanych z działalnością zespołów folklorystycznych; wzbogacanie zbiorów Muzeum Kowalstwa oraz Wojciechowskiego Muzeum Regionalnego i udostępnianie ich zwiedzającym; organizacja imprez kowalskich; ochrona i promocja kultury lokalnej.

Do stałych form działalności GOK Wojciechów należą zajęcia: wokalne, koła plastycznego, nauki gry na instrumentach i tańca nowoczesnego.

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie od roku 1990 wydaje także pismo Gazeta Wojciechowska.

Lokalizacja

Wojciechów
Wojciechów 9, 24-204 Wojciechów
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.