Rezerwat Przyrody Jezioro Piskory

Kontakt
Gmina Żyrzyn
Miejscowość Borysów

Opis obiektu: Rezerwat Przyrody Jezioro Piskory

Rezerwat na którego obszarze znajduje się jezioro będące cenną ostoją ptactwa wodno-błotnego w skali całej Lubelszczyzny

Rezerwat Przyrody Jezioro Piskory

Rezerwat Przyrody Jezioro Piskory położony jest na terenie gminy Żyrzyn, a opiekę nad nim sprawuje Nadleśnictwo Puławy.

Kilka informacji na temat Rezerwatu Przyrody Jezioro Piskory 

Jezioro Piskory to pradawne zalewisko jakie tworzyły wody spływające do Wieprza z rejonu Żerdzi, Żyrzyna i Bałtowa. Początkowo większość terenu porastały drzewostany, które w połowie XIX w, zostały wycięte i na ich miejscu utworzono rozległy staw rybny. Rezerwat Przyrody Jezioro Piskory został utworzony w 1998 r.

Przedmiotem ochrony rezerwatu są ekosystemy wodne, bagienne i leśne o dużej różnorodności biologicznej w obrębie Jeziora Piskory i jego obrzeży. Zbiorowiska leśne otaczające jezioro charakteryzują się dużą różnorodnością siedlisk od olsu do boru świeżego. Ponadto rezerwat Piskory to miejsce z najcenniejszą ostoją ptactwa wodno-błotnego na Lubelszczyźnie. Występuje tu m.in. bąk, bielik, orlik krzykliwy, zielonka, rybitwa białoskrzydła, żuraw, gęś gręgowa, a w pobliskich olsach – puchaczy.

 

Lokalizacja

Puławy
Borysów
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.