Rezerwat Przyrody Krowia Wyspa

Kontakt
Gmina Kazimierz Dolny
Miejscowość Kazimierz Dolny

Opis obiektu: Rezerwat Przyrody Krowia Wyspa

Faunistyczny rezerwat, którego przedmiotem jest ochrona lęgowisk ptaków. Znajduje się w Kazimierskim Parku Krajobrazowym

Rezerwat Przyrody Krowia Wyspa     

Rezerwat Przyrody Krowia Wyspa to faunistyczny rezerwat znajdujący się na terenie gmin Wilków i Kazimierz Dolny.    

Kilka informacji na temat Rezerwatu Przyrody Krowia Wyspa

Rezerwat Przyrody Krowia Wyspa zostały utworzony w 1991 r. z zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i znajduje się w obrębie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 

Nazwa rezerwatu „Krowia Wyspa” wzięła się stąd, że w przeszłości okoliczni gospodarze wywozili na wyspę bydło, które pasło się tu przez całe lato. Z uwagi, że wyspa służyła jako pastwisko jej brzegi nigdy nie zostały umocnione dlatego wykształciły się tu zbiorowiska łąkowe.

Ochroną zostały objęte stanowiska lęgowe wielu gatunków ptaków głównie wodnych i błotnych. W rezerwacie Krowia Wyspa znajdują się wszystkie nadwiślańskie gatunki ptaków. Należą do nich m.in. ostrygojad, sieweczka obrożna, czajka, mewa białogłowa, mewa czarnogłowa, mewa pospolita i wiele innych.

Lokalizacja

Kazimierz Dolny
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.