Rezerwat Łęg na Kępie w Puławach

Kontakt
Gmina Puławy
Miejscowość Puławy

Opis obiektu: Rezerwat Łęg na Kępie w Puławach

Puławski rezerwat o powierzchni 4,71 ha. Utworzony w celu zachowania naturalnego zbiorowiska łęgu wiązowego.

Rezerwat Łęg na Kępie w Puławach

Rezerwat Łęg na Kępie został utworzony w celu zachowania naturalnego zbiorowiska łęgu wiązowego.       

Rezerwat Łęg na Kępie został utworzony w 1963 r. i jest położony na trasie zalewowej Wisły, o całkowitej powierzchni 4,71 ha.

W jego skład wchodzą m.in. wyspa będąca miejscem lęgowym wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków oraz pas wód Wisły.

Ekologiczną wartością rezerwatu Łęg na Kępie oprócz lasów łęgowych są liczne gatunki drzew introdukowanych, czyli takich, które nie występują w Polsce. Są to, np.: dąb błotny, topola włoska i kanadyjska oraz sosna wejmuta.

 

Lokalizacja

Puławy
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.