Rezerwat Skarpa Dobrska

Kontakt
Gmina Wilków

Opis obiektu: Rezerwat Skarpa Dobrska

Krajobrazowy rezerwat przyrody powstały w celu zachowania naturalnych odsłonięć skał czwartorzędowych.

Rezerwat Skarpa Dobrska

Rezerwat Skarpa Dobrska to krajobrazowy rezerwat przyrody powstały w celu zachowania naturalnych odsłonięć skał czwartorzędowych.          

Kilka informacji na temat rezerwatu Skarpa Dobrska

Rezerwat Skarpa Dobrska został założony w 1991 r. i znajduje się w obrębie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Zlokalizowany jest między wsiami Dobre i Podgórz ok. 6 km na południe od Kazimierza.

Rezerwat ma na celu ochronę i zachowanie wychodni i odsłonięć różnowiekowych osadów czwartorzędowych, różnorodnych form rzeźby oraz ciepłolubnych muraw z licznymi rzadkimi gatunkami roślin.

W rezerwacie znajduje się 19 gatunków roślin chronionych, natomiast fauna reprezentowana jest przez ok. 1200 gatunków, co stanowi 40% całości fauny krajowej.

Skarpa Dobrska jest zróżnicowana wysokościowo, rośnie ze wschodu na zachód, a najważniejsze miejsce znajduje się w okolicach Podgórza. Skarpa poprzecinana jest licznymi wąwozami, a niektóre z nich posiadają nawet 40 m głębokości. Osobliwością tego rezerwatu są również występujące na stromych, wapiennych i lessowych zboczach murawy kserotermiczne.

Do rezerwatu i przez jego teren prowadzi ścieżka dydaktyczna „Dobre-Podgórz” o długości 6,5 km, której początek znajduje się przy przystanku autobusowym we wsi Dobre.

Lokalizacja

Kazimierz Dolny
Wilków
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.