Kazimierski Park Krajobrazowy

Kontakt
Gmina Kazimierz Dolny
Miejscowość Kazimierz Dolny

Opis

Obszar chroniony zajmujący 13 670 ha. Na jego obszarze znajdują się liczne wąwozy lessowe, a także ciekawa flora i fauna

Kazmierski Park Narodowy został powołany w 1979 r. Zajmuje on obszar 13670 ha, zaś otulina 25000 ha. Jest najstarszym Parkiem Krajobrazowym na Lubelszczyźnie. Obejmuje fragment Płaskowyżu Nałęczowskiego i Równiny Bełżyckiej oraz piękny przełom Środkowej Wisły i wschodni skraj Równiny Radomskiej. Różnice wysokości między dnem doliny Wisły a krawędzią płaskowyżu dochodzą do 90 m. Na stromych zboczach przełomu odsłonięte zostały białe, wapienne skały podłoża. Sam płaskowyż pocięty jest gęstą siecią lessowych wąwozów, dochodzących do 30 m głębokości. Szczególną osobliwością geomorfologiczną parku jest wspaniała, 90-metrowej wysokości, niemal pionowa skarpa nadbudowana lessem, wznosząca się ponad ujściem rzeki Chodelki do Wisły, w rejonie wsi Dobre. Skarpa jest objęta szczególną ochroną jako rezerwat przyrody. W Kazimierskim Parku Narodowym znajduje się niezwykle gęsta sieć wąwozów i głębocznic lessowych. Pod tym względem ten region jest unikatowym w skali Europy, a nawet w skali świata. W Kazimierskim Parku Krajobrazowym biją liczne źródełka. Najpiękniejsze z nich znajdują się w dnach wąwozów koło wsi Rogów oraz w Wąwolnicy pod wzgórzem kościelnym. Lasy pokrywają około 20% powierzchni parku. Lasy rosną tam, gdzie nie dało się uprawiać żyznej gleby, czyli na stokach i na zboczach wąwozów. Najcenniejsze florystycznie są niewielkie fragmenty muraw stepowych, które zachowały się na skarpie w Dobrem, w rejonie Męćmierza, na wzgórzu Albrechtówka, na Górze Trzech Krzyży oraz na skarpie w rejonie Janowca. Gdzieniegdzie można tam jeszcze spotkać tak rzadkie i ciekawe rośliny jak: wisienka stepowa, zawilec wielkokwiatowy, miłek wiosenny, oman wąskolistny czy też ostnica włosowata. W świecie zwierząt Kazimierskiego Parku Krajobrazowego na szczególną uwagę zasługują owady stepowe, występujące na skarpie w Dobrem oraz ptaki doliny Wisły. Na wyspach wiślanych utworzono rezerwaty przyrody chroniące stanowiska lęgowe takich ptaków jak: ostrygojad, rybitwa białoczelna, mewa czarnogłowa czy sieweczka obrożna.

Lokalizacja

Kazimierz Dolny