Rezerwat Przyrody Jezioro Piskory

Kontakt
Gmina Żyrzyn
Miejscowość Borysów

Opis

Rezerwat na którego obszarze znajduje się jezioro będące cenną ostoją ptactwa wodno-błotnego w skali całej Lubelszczyzny

Rezerwat znajduje się na terenie powiatu puławskiego w gminie Żyrzyn. Utworzony w 1998 roku. Na terenie rezerwatu występują rzadsze rośliny takie jak bagno zwyczajne, konwalia majów, pajęcznica gałęzista, pływacz zwyczajny i jaskier wielki. Wśród roślinności wodnej uformował się zespół rdestu ziemnowodnego i rogatka sztywnego. Najwyższe wartości przyrodnicze skupiają się w samym jeziorze, będącym jedną z najcenniejszych ostoi ptactwa wodno–błotnego na całej Lubelszczyźnie. Występują tu m.in. bąk, bielik, orlik krzykliwy, zielonka, rybitwa białoskrzydła, żuraw, gęś gęgawa, a w pobliskich olsach – puchacz. Populacja perkoza zausznika jaka znajduje się w tym rezerwacie należy do najliczniejszych w Polsce

Przez rezerwat biegnie szlak rowerowy niebieski (Puławy – Gołąb – rezerwat Piskory – Bałtów – Puławy) o długości 30 km.

Lokalizacja

Puławy
Borysów