O Organizacji

Lokalna Organizacja Turystyczna “Ziemia Nałęczowska” powstała 19.09.2003r.

W dniu 12.06.2007 została zmieniona nazwa na Lokalna Organizacja Turystyczna “Kraina Lessowych Wąwozów” oraz został zmieniony statut umożliwiający przystępowanie do Organizacji podmiotów również z poza obszaru gmin: Nałęczów, Wojciechów, Wąwolnica. Obecnie Krainę Lessowych Wąwozów tworzą gminy: Janowiec, Kazimierz Dolny, Karczmiska, Końskowola, Puławy, Opole Lubelskie, Poniatowa, Nałęczów, Wojciechów, Wąwolnica oraz Miasto Puławy.

Głównymi celami działalności Organizacji jest:

  • stworzenie zintegrowanego systemu informacji, promocji i rezerwacji turystycznej
  • pomoc członkom organizacji w zakresie pozyskania i wykorzystania funduszy strukturalnych
  • działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej
  • opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju turystyki

 

Dane Organizacji:

Lokalna Organizacja Turystyczna “Kraina Lessowych Wąwozów”

ul. 1 Maja 16

24-150 Nałęczów

NIP 716 26 69 665

KRS 0000222319

Nr konta 63 8733 0009 00129323 2000 0010

 

Biuro Organizacji

ul. 1 Maja 16

24-150 Nałęczów

tel. 81 50 16 101

Adres e-mail:

info@kraina.org.pl