Zarząd

Nazwisko lub nazwa Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
GÓRALSKI LESZEK TADEUSZ PREZES ZARZĄDU
CZERNIEC WIESŁAW STANISŁAW WICE PREZES ZARZĄDU
BUKOWSKI GRZEGORZ   SEKRETARZ
SIWIEC KATARZYNA WICEPREZES ZARZĄDU
CYBULA MARIOLA DANUTA SKARBNIK