Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” przystąpiła do realizacji zadania publicznego pt. „Rozwój i promocja marki turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów”. Projekt realizowany będzie przez 8 miesięcy w okresie od dnia: 01.05.2020 do dnia 31.12.2020. Głównym celem projektu będzie:

  • Opracowanie dokumentu strategicznego „Strategia zarządzania marką terytorialną Kraina Lessowych Wąwozów”
  • Opracowanie i wydanie „Informatora turystycznego Krainy Lessowych Wąwozów
  • Realizacja filmów promocyjnych oraz zakup zdjęć do celów promocyjnych.

 

Zadanie współfinansowanie jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rozwoju