PolskiEnglishDeutschРусский
PolskiEnglishDeutschРусский

Zgłoszenia do Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów

Zachęcamy osoby prowadzące działalność w branży turystycznej do zgłaszania swoich obiektów do Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów. Jest to projekt realizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów”  pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego” dofinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oferowanych produktów i świadczonych usług związanych z turystyką, profesjonalizacja kadr oraz wzmocnienie i rozwój marki Kraina Lessowych Wąwozów.

Certyfikacja jest prowadzona  na podstawie szczegółowych kryteriów wyznaczonych dla poszczególnych kategorii:

  • Obiekty noclegowe, w tym obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki
  • Obiekty gastronomiczne
  • Atrakcje turystyczne
  • Produkty rzemieślnicze i artystyczne (pod pojęciem rozumie się produkty pamiątkarskie wytwarzane w sposób rękodzielniczy przez artystów i twórców);
  • Produkty spożywcze.

Przebieg procesu certyfikacji:

Etap I – Nabór zgłoszeń

Zgłoszenie akcesu do certyfikacji odbywa się poprzez wypełnienie Wniosku zgłoszeniowego odpowiedniego dla danej kategorii.

Etap II – Weryfikacja zgłoszeń

Weryfikacja zgłoszeń przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie przedstawiciele Biura LOT KLW oceniają złożone dokumenty pod względem formalnym i ewentualnie wzywają do ich uzupełnienia. Następnie odbywa się wizja lokalną Komisji Certyfikacyjnej w miejscach certyfikowanych

Etap III – Nadanie certyfikatów oraz oznakowanie obiektów/produktów/usług

Po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów oraz oceny produktów i usług zgodnie z istniejącymi kryteriami Komisja Certyfikacyjna podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu.

Zcertyfikowane obiekty/produkty/usługi zostają oznakowane zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania https://kraina.org.pl/obiekty-ceryfikowane/

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy  i Technologii zgodnie z zawartą
Umową nr III/21/P/63003/2820/21/DT z dnia 15.04.2021

Podziel się z innymi:

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on skype
Share on email

Logowanie