Młyn wodny w Palikijach

Kontakt
Gmina Wojciechów
Miejscowość Palikije Drugie

Opis

Młyn wodny w Palikijach wybudowany około 1880 r. stanowił własność dworską. Przed młynem funkcjonował duży staw młyński o powierzchni około 1,13ha.

Woda w stawie piętrzyła się do wysokości około 1,8 m. Nastepnie kierowana przy pomocy dwóch niezależnie od siebie funkcjonujących rynien szerokości 0,4m na dwa koła wodne nadsiębierne, oddalone od śluzy o 3,4m i 6,7m. W odległości ok. 200 m od stawu młyńskiego (w górę rzeki) istniały trzy stawy rybne oddzielone od siebie groblami. Około 1935 roku zniszczeniu uległy urządzenia piętrzące i młyn stał bezczynnie. W 1938 r. majątek Palikije zakupił od Ludwika Pleszczyńskiego Władysław Damazy Głębicki, który rozebrał stary i wyeksploatowany młyn z zamiarem wybudowania na tym samym miejscu nowego. Właściciel zgromadził potrzebne do budowy materiały i zakupił turbinę wodną, jednak wybuch wojny pokrzyżował plany. Tereny stawów przez pewien czas zamieniono na pola uprawne.

Obecnie stawy odbudowano w dawnym kształcie i prowadzona jest w nich hodowla ryb. Łączna powierzchnia stawów wynosi 4,42ha.

Lokalizacja

Wojciechów
24-204 Palikije Drugie