Klasztor OO. Reformatów i Sanktuarium p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Kontakt Klasztorna 3,
24-120 Kazimierz Dolny
Gmina Kazimierz Dolny
Miejscowość Kazimierz Dolny

Opis

Jeden z kilku zabytkowych kościołów w Kazimierzu Dolnym Świątynia zachowała swoje naturalne, XVI wieczne wyposażenie. Zespół klasztorny należy do Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych.

Kościół ufundowany w 1589 r. Przy kościele osiedlili się franciszkanie – reformaci, którzy stopniowo powiększyli świątynię, a w latach 1638-68 dobudowali część klasztorną, otoczoną w 1 poł. XVIII w. wysokimi murami obronnymi z wejściem w postaci tzw. Krytych schodów. W okresie okupacji (od 1942 do lipca 1944 r.) klasztor zajmowało gestapo, a piwnice zamieniono na więzienie. W 1956 r. w klasztorze powstało muzeum, którego eksponaty obejmują: rękopisy, stare druki, dawne rzeźby i obrazy oraz relikty regionalne z okolic Kazimierza

Lokalizacja

Kazimierz Dolny
Klasztorna 3, 24-120 Kazimierz Dolny