plen

Młyn w Charzu

Kontakt
Gmina Nałęczów
Miejscowość Nałęczów

Opis

Młyn w Charzu został upaństwowiony w 1953 r. Po odzyskaniu młyna przez właściciela w roku 1956 turbinę wodną zastąpiły silniki elektryczne.

Młyn w Charzu wymieniany jest w dokumentach z roku 1508 Obecnie istniejący młyn wybudowany został w połowie XIX w. W okresie międzywojennym  właścicielem młyna był Stanisław Czapla. Pierwotnie do napędu wykorzystywano koło nasiębierne, które około 1920 r. zastąpione zostało turbiną zainstalowaną na wale poziomym. Po śmierci Stanisława Czapli młyn nabył Józef Krawiec, który w 1939 r. zainstalował do napędu turbinę wodną o mocy 16 KM na wale pionowym. Woda piętrzona była do wysokości ponad 2,5 m. Powyżej młyna istniał duży staw o powierzchni ok. 0,5 ha. W czasie okupacji w tym młynie znajdował się punkt kontaktowy Mieczysława Zielińskiego ps. „Moczar”, „Kryst” i Bernarda Kosińskiego (Mosińskiego) ps. „Maks” członków oddziału AK Zbigniewa Targosińskiego ps. „Hektor”. Obydwaj zamordowani zostali w Owczarni przez oddział AL. „Cienia”.

Lokalizacja

Nałęczów
24-150 Nałęczów