plen

Młyn w Wąwolnicy

Kontakt
Gmina Wąwolnica
Miejscowość Wąwolnica

Opis

Młyn w Wąwolnicy – Łąkach wybudowany w roku 1897. przez właściciela ziemskiego Stanisława Tomaszewskiego. Budynek młyna rozebrano około 1980 r., zachowały się betonowe elementy urządzeń piętrzących i groble po dawnych stawach.

Pierwotnie młyn napędzano kołem podsiębiernym, które znajdowało się tuż za drewnianym jazem spiętrzającym wodę w rzece. Na przyległym do rzeki terenie właściciele urządzili stawy rybne. Droga do młyna od strony południowej wiodła przez drewniany most na rzece Bystrej. Od strony północnej wzdłuż grobli przy stawach. W roku 1930 właściciel wybudował nową śluzę zaopatrzoną w stawidła do piętrzenia wody, a koło wodne zastąpił turbiną o mocy 9,7 KM. Długość cofki powstałej w wyniku spiętrzenia wody w rzece ( do wysokości 1,94 m) wynosiła 900 m. W czasie okupacji niemieckiej młyn zarządzany przez Wacława Samonka – zięcia Tomaszewskiego świadczył usługi dla okolicznych mieszkańców. Podczas pracy turbina wodna wspomagana była przez silnik spalinowy. Brat Tomaszewskiego należał do AK (zginął w Owczarni) mimo to, młyn ten był obiektem wielu napadów rabunkowych. Właściciele ukrywali w swych zabudowaniach Żydówkę. W roku 1957 r. turbinę wodną zastąpiły silniki elektryczne.

Lokalizacja

Wąwolnica
24-160 Łąki