Zespół dworsko-parkowy w Łubkach

Kontakt Łubki 58, 24-204 Wojciechów
Gmina Wojciechów
Miejscowość Łubki

Opis

Klasycystyczny, drewniany dwór z połowy XIX wieku położony na wzgórzu nad rzeką Czerką. Niegdyś był własność rodu Dąbrowskich, obecnie mieści się w nim szkoła podstawowa. Obiekt otoczony jest pięknym parkiem położonym na pagórkowatym terenie.

Zespół dworsko parkowy w Łubkach koło Wojciechowa.

Po powstaniu styczniowym włości te pozostawały opuszczone. Następnie folwark nabył Mieczysław Dąbrowski, syn oficera armii Królestwa Kongresowego. Po ukończeniu warszawskiej Szkoły Głównej został chemikiem specjalizującym się w cukrownictwie. Żył w latach 1846-1908, był osobą zasłużoną dla ziemi lubelskiej i samych Łubek. Z jego inicjatywy założono cukrownię w Opolu Lubelskim, a sam Dąbrowski był także współbudowniczym kolejki wąskotorowej biegnącej przez Szczuczki, Łubki, Niezabitów do Opola Lubelskiego. Według miejscowej legendy na jego prośbę obok dworku, w piaskowym kurhanie spoczęło serce dziedzica.

Pozostałości parku zawierają cenne okazy przyrodnicze, uznane za pomniki przyrody – dęby szypułkowe i sosnę czarną.

Lokalizacja

Wojciechów
Łubki 58, 24-204 Wojciechów