Szlaki

Ścieżka dydaktyczna 'Rogów'
OpisCzerwona, pięciokilometrowa ścieżka dydaktyczna „Rogów” przebiega przez teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i strefę ochrony źródliskowej rzeki Jaworzanki.
Ścieżka dydaktyczna 'Rąblów'
OpisCzterokilometrowa, zielona ścieżka prezentuje walory krajobrazowe i przyrodnicze Płaskowyżu Nałęczowskiego, bogactwo form erozji wąwozowej, odsłonięcia osadów wód polodowcowych, roślinność grądu.
Ścieżka Borysów
Opis12 kilometrowa ścieżka dydaktyczna oznaczona kolorem czerwonym, przebiega przez rezerwat Piskory.
Ścieżka 'Korzeniowy Dół i Norowy Dół'
OpisPrzeszło sześciokilometrowa trasa o charakterze pętli mająca swój początek i koniec na rynku w Kazimierzu Dolnym. Prowadzi ona przez dwa wąwozy lessowe znajdujące się niedaleko miasta.
Puławy - trasa żółta
OpisSzlak żółty o długości 10,2 km. Trasa częściowo miejska, ale biegnie głównie przez drogi polne i leśne.
Powiśle
OpisZielony, piętnastokilometrowy szlak, o charakterze głównie łącznikowym. Biegnie przez teren Zespołu Przyrodnicz-Krajobrazowego Pustelnia-Jankowa.
Poniatowa - trasa zielona
OpisTrasa zielona o długości 5 km. Szlak ma charakter pętli i biegnie głównie miastem.
Pomorze - trasa niebieska
OpisNiebieski, krótki, trzykilometrowy szlak w kształcie pętli zlokalizowany niedaleko miejscowości Pomorze w Opolu Lubelskim.
Partyzancki
OpisNiebieski szlak o długości 77 km biegnie przez historyczne miejsca działań partyzanckich, które miały miejsce na terenach powiatów: puławskiego, lubelskiego i lubartowskiego.
Opole Lubelskie - Solec nad Wisłą
OpisCzarna, 24 kilometrowa trasa łączy województwo lubelskie i mazowieckie biegnąc przez Chodelski i Solecki Obszar Chronionego Krajobrazu. Szlak głównie o charakterze łącznikowym.
Nitką Kolejki Wąskotorowej
Opis48 kilometrowy, czarny szlak, biegnący przez miejscowości posiadające dostęp do stacji kolejki wąskotorowej.
Niepodległościowy
OpisPrzeszło pięćdziesięciokilometrowy szlak koloru zielonego. Swój początek ma w Bochotnicy. Jego trasa biegnie przez Kazimierski Park Krajobrazowy i lessowe wąwozy w Dolinie Wisły.
Nałęczów - trasa żółta
OpisJedenastokilometrowa, żółta trasa nordic walking zlokalizowana w Nałęczowie. Wyznaczona została w kształcie pętli, biegnie początkowo miastem, by potem zamienić się w trasę polną i leśną. Na trasie znajduje się kilka wąwozów.
Nałęczów - trasa zielona
OpisKrótki, niespełna pięciokilometrowy szlak koloru zielonego. Biegnie przez miasto Nałęczów i okoliczne obszary leśne.
Nałęczów - trasa czerwona
OpisCzerwona, czternastokilometrowa trasa w kształcie pętli. Prowadzi przez Nałęczów i pobliskie wsie.