Rzeka Kurówka

Kontakt
Gmina Puławy
Miejscowość Puławy

Opis

Rzeka Kurówka stanowi prawy dopływ Wisły. Jest wymagającym wyzwaniem dla kajakarzy z uwagi na liczne meandry.

Jej długość wynosi 50 km. Kurówka wypływa z okolicy Piotrowic Wielkich, a uchodzi w Puławach. Bezpośrednio do Wisły wpada jej lewa odnoga, prawa zaś zasila wodę Zakładów Azotowych Puławy S.A. i dopiero później drogą kanału tworzy dopływ wiślany.

Kurówka jest rzeką wymagającą umiejętności od kajakarzy, gdyż na długości wielokrotnie tworzy meandry. Tereny położone wokół Kurówki też są niezwykle malownicze. Szlak Kurówką rozpoczyna się w Szumowie, a kończy w Opoce (długość 16 km).

Lokalizacja

Puławy