Kazimierz Dolny

Gmina Kazimierz Dolny
Telefon 81 88 10 136
e-mail um@umkd.pl

Opis

Kazimierz Dolny należy do powiatu puławskiego i obejmuje teren miasta oraz rejony wiejskie. Znajduje się tu wiele stromych zbocz, głębokich jarów, a także wąwozy lessowe, które są największą dumą tego regionu.

Kazimierz uznawany jest za turystyczną perełkę. Jego unikalny zespół urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy został w 1994 r. zarządzeniem Prezydenta R.P. uznany za pomnik historii. Również ze względu na wartości przyrodnicze i kulturowe teren całej gminy został objęty ochroną, a 27 kwietnia 1979 r. utworzono tu Kazimierski Park Krajobrazowy.           

Historia Kazimierza Dolnego  

Początki Kazimierza sięgają wczesnego średniowiecza. Wtedy znajdowała się tu osada zwana Wietrzną Górą, którą według J. Długosza, ok. 1770 r. ks. Kazimierz Sprawiedliwy podarował siostrom norbertankom z podkrakowskiego Zwierzyńca.

Nazwa Kazimierz po raz pierwszy pojawiła się w dokumentach z 1249 r., a w XIII w. miasto otrzymało prawa miejskie, nadane przez Króla Kazimierza Wielkiego.

Przełom XVI i XVII w. to dla Kazimierza Dolnego czas bogacenia się i rozwoju. Jego „złoty wiek” nastąpił w II poł. XVI w. i związany był z szybko rosnącym handlem zbożem. Ponadto miasteczko zostało rozbudowane – przy rynku i jego okolicach powstały okazałe, bogato rzeźbione kamienice, przebudowany został także kościół farny oraz powstały tu jedne z największych organów w Polsce.

Po pożarach w 1561 r. oraz 1585 r. drewnianą zabudowę zastąpiono murowaną. Potop szwedzki, wojna północna, pożary, powodzie oraz zarazy przyniosły kres świetności miasteczku.

W 1677 r. król Jan III Sobieski nadał Kazimierzowi przywilej zezwalający na budowanie domów, warzenie piwa oraz handel kupcom pochodzenia ormiańskiego, greckiego i żydowskiego.

Od końca XIX w. Kazimierz Dolny stał się miejscowością wypoczynkową. W okolicznych wąwozach zaczęły powstawać wille i pensjonaty dla letników.        

Gdzie znajduje się Kazimierz Dolny? 

Kazimierz Dolny położony jest w województwie lubelskim i znajduje się na obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego. Pod względem historycznym znajdował się w Małopolsce, na ziemi sandomierskiej, a następnie na ziemi lubelskiej. Było to niegdyś miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego.    

Co warto zobaczyć w Kazimierzu Dolnym?   

Kazimierz Dolny to miejsce uwielbiane zarówno przez turystów, jak i artystów. Miejscowość zachwyca przede wszystkim bogatą kulturą, wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, ciekawymi miejscami, a także tradycją.

Jednym z najważniejszych zabytków Kazimierza Dolnego jest Zamek i Baszta, które można podziwiać na Górze Zamkowej. Według zapisów Jana Długosza zamek został wybudowany na polecenie Kazimierza Wielkiego w latach 40. XIV w. Baszta natomiast została wybudowana na przełomie XIII i XIV w. jako obronny stołp.

Warty szczególnej uwagi zabytek to również Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Obiekt znajduje się przy głównym rynku miejscowości i został ufundowany przez Kazimierza Wielkiego ok. 1325 r. i został rozbudowany w stylu renesansowym w latach 1610-1613.

Inne ciekawe atrakcje, które można zobaczyć w Kazimierzu Dolnym:

 • Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i klasztor reformatów, który został ufundowany przez mieszczan kazimierskich Bartłomieja i Mikołaja Przybyłów i obecnie należy do Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych,
 • Góra Trzech Krzyży - upamiętniająca ofiary epidemii cholery w 1708 r.,
 • Muzeum Sztuki Złotniczej,
 • Muzeum Przyrodnicze,
 • Kamienice Przybyłowskie,
 • Kamienica Celejowska,
 • Spichlerze,
 • Synagoga,
 • Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów,
 • Żegluga Wiślana.

Aktywny wypoczynek w Kazimierzu Dolnym 

Kazimierz Dolny to miejsce idealne dla miłośników aktywnego wypoczynku. Turyści znajdą tu bogatą ofertę tras pieszych oraz rowerowych. Niektóre z nich to:

 • trasa zielona – trasa o charakterze rekreacyjno-turystycznym w kształcie pętli, posiada 6 km długości i biegnie na południe od Kazimierza,
 • trasa żółta – trasa w kształcie pętli, posiada 11 km i biegnie częściowo bulwarem wiślanym wzdłuż Wisły, a także przez wąwozy lessowe,
 • trasa czerwona – trasa mająca kształt pętli, posiada 14 km i prowadzi od Kazimierza Dolnego do sztandarowego wąwozu „Korzeniowy Dół”.

Przebywając w Kazimierzu warto wybrać się także na spływ kajakowy Chodelką.

Lokalizacja

Kazimierz Dolny
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.