Natura

Wąwóz Chałajowy Dół
OpisNazwą wąwozu Chałajowy Dół pochodzi od kazimierskiego rajcy (radny miasta) Mikołaja Chałaja, który w 1580 roku był sądzony za nieumyślne zabójstwo. Ławnikami w tej sprawie byli Jan Kochanowski oraz Mikołaj i Andrzej Firlejowie.
Wąwóz Borny Dół
OpisWąwóz Borny Dół, zwany również Obornym Dołem, jest to niewielki wąwóz pełen nor dzikich zwierząt, przez co jest ciężko dostępny i nie łatwy do przejścia. Położony niedaleko wąwozu Kamienny Dół w miejscowości Wierzchoniów.
Wapienny Stok Albrechtówka
OpisWapienny Stok, z którego można podziwiać panoramę na wieś Męćmierz, Małopolski Przełom Wisły i Równinę Radomską
Stawy w Mazanowie
OpisKompleks 8 stawów o różnym przeznaczeniu. Niektóre są naturalnymi łowiskami, inne mają przeznaczenie hodowlane.
Rzeka Wisła
OpisNajdłuższa rzeka Polski, przepływa przez 8 miejscowości Krainy Lessowych Wąwozów. Występuje możliwość spływów kajakowych
Rzeka Wieprz
OpisWieprz to lewy dopływ Wisły, a jego dolina z uwagi na nienaruszony charakter posiada status obszaru chronionego.
Rzeka Kurówka
OpisRzeka Kurówka stanowi prawy dopływ Wisły. Jest wymagającym wyzwaniem dla kajakarzy z uwagi na liczne meandry.
Rzeka Chodelka
OpisChodelka to prawy dopływ Wisły, będący idealną rzeką dla spływów kajakowych.
Rezerwat Skarpa Dobrska
OpisKrajobrazowy rezerwat przyrody powstały w celu zachowania naturalnych odsłonięć skał czwartorzędowych.
Rezerwat Przyrody Krowia Wyspa
OpisFaunistyczny rezerwat, którego przedmiotem jest ochrona lęgowisk ptaków. Znajduje się w Kazimierskim Parku Krajobrazowym
Rezerwat Przyrody Jezioro Piskory
OpisRezerwat na którego obszarze znajduje się jezioro będące cenną ostoją ptactwa wodno-błotnego w skali całej Lubelszczyzny
Rezerwat Przyrody Czapliniec koło Gołębia
OpisRezerwat powstały w celu chronienia środowisk lęgowych czapli siwej.
Rezerwat Łęg na Kępie w Puławach
OpisPuławski rezerwat o powierzchni 4,71 ha. Utworzony w celu zachowania naturalnego zbiorowiska łęgu wiązowego.
Park Zdrojowy w Nałęczowie
OpisZabytkowy Park Zdrojowy w mieście Nałęczów. Prus i Żeromski określali go mianem swojego ulubionego miejsca w uzdrowisku.