Ścieżka Gołąb - Jezioro Nury

Ścieżka Gołąb - Jezioro Nury
Kontakt
Gmina Puławy
Miejscowość Gołąb
Kolor szlaku niebieski
Długość trasy 7,9 km

Opis

Blisko ośmiokilometrowa ścieżka oznaczona kolorem niebiskim. Prowadzi obok eutroficznego jeziora Nury. Największą atrakcją szlaku jest możliwość spotkania zaskrońca oraz chronionego ptaka - remiza.

Główny zwiedzany obiekt to śródłąkowe i przyleśne, eutroficzne jezioro Nury. Jezioro to ma ok. 4,0 ha powierzchni i stanowi pozostałość po dawnym przebiegu jednego z bocznych koryt Wisły. Aktualnie jest zasilane niewielkim ciekiem odprowadzającym wodę ze zmeliorowanych łąk położonych między Gołębiem i Wólką Gołębską.

Wody jeziora są silnie eutroficzne, to znaczy zawierają dużą ilość związków biogennych, takich jak azotany, fosforany i inne. Brzegi jeziora otoczono pasem szuwaru trzcinowego- pałkowego, przechodzącego w zespoły roślin pływających. Wraz z innymi roślinami występują rzęsy: drobna i trójrowkowa. Wysoki w tym miejscu, piaszczysty brzeg porastają rośliny typowe dla siedlisk suchych: bylica pospolita, wilczomlecz sosnka, goździk kartuzel, smagliczka kielichowata i chaber nadreński. Z krzewów występują: berberys pospolity, dzika róża oraz tarnina.

Ze zwierząt warto zwrócić uwagę m. innymi na objętego ścisłą ochroną prawną węża – zaskrońca oraz na chronionego ptaka – remiza – wijącego misterne gniazda na zwisających w pobliżu wód gałązkach wierzbowych.

Przebieg szlaku: Gołąb – Jezioro Nury – Leśniczówka – Gołąb

Lokalizacja

Puławy
Gołąb